Konkurs na najpiękniejsze obejście przydomowe w Zawadach

KONKURS zAWADY

Zapraszamy wszystkich mieszkańców ZAWAD do udziału w konkursie na najpiękniejsze obejście przydomowe organizowanym przez LGD KRAINA TRZECH RZEK w czasie Dożynek Gminnych.

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić swój udział do dnia 26 sierpnia w Biurze LGD lub u Sołtysa Wsi – P. Mariana Michałowskiego.

Dla najpiękniejszych obejść przewidzieliśmy nagrody rzeczowe:

Za zajęcie I miejsca 500 zł

II miejsca 300 zł

III miejsca 200 zł

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Regulamin Zawady