Formularze wniosków o przyznanie pomocy

Aktualne formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań wdrażanych za pośrednictwem LGD Kraina Trzech Rzek zamieszczone są na stronie Departamentu PROW UMWW oraz ARiMR. Można tam znaleźć wzory wniosków, załączników, umów i wniosków o płatność.

ARiMR- \”Małe Projekty\”

ARiMR \”Odnowa i rozwój wsi\”

Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej