Grupy Zabawowe Długa Goślina – Reaktywacja

Już po wakacjach na nowo ruszyła Grupa Zabawowa prowadzona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Długiej Goślinie. Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki, godziny ustalają mamy wraz z organizatorkami: Monika Ewerta i Beata Wasilewska.