Grupy zabawowe w Krainie Trzech Rzek

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek ogłasza nabór wniosków na Grupy Zabawowe. Do konkursu mogą przystąpić sołectwa, stowarzyszenia parafie i grupy nieformalne, które są zainteresowane zorganizowaniem w swoich miejscowościach Grup zabawowych, – czyli miejsc spotkań dla dzieci i rodziców. Grupy zabawowe to ciekawa i nowoczesna forma opieki nad małymi dziećmi. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i pomocy LGD kraina Trzech Rzek istnieje możliwość stworzenia nowej formy opieki przedszkolnej

W Grupach Zabawowych uczestniczą dzieci od drugiego roku życia wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami, a program spotkań jest współtworzony przez animatorów, rodziców oraz same dzieci. Grupy Zabawowe dają zarówno dzieciom jak i towarzyszącym im opiekunom wiele korzyści. Wspólne zajęcia dorosłych i dzieci mają na celu tworzenie optymalnych (bezpiecznych i inspirujących) warunków rozwojowych dla najmłodszych dzieci oraz wspieranie opiekunów w ich roli rodzicielskiej. Poprzez udział w Grupach zabawowych maluchy mają okazję do poznawania świata “poza domem”, czując się jednocześnie bezpiecznie w towarzystwie swoich opiekunów.  Podczas wspólnych zabaw intensywnie rozwijają się poprzez śpiew, udział w zabawach ruchowych, obserwację innych uczestników. Uczestnictwo dziecka w grupach zabawowych stwarza również możliwość jego rozwoju z sferze emocjonalnej i społecznej. Również dorośli czerpią korzyści z udziału w takich spotkaniach – przede wszystkim mają okazję do spędzenia ciekawie czasu z własnym dzieckiem poza domem. Daje to możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami, wzajemnego inspirowania się, a przede wszystkim rozwijają swoje umiejętności na rzecz wspólnych działań związanych z rozwojem dzieci i społeczności lokalnej.

Lokalna Grupa Działania zamierza powołać, wyposażyć i prowadzić trzy Grupy Zabawowe na terenie gmin Murowana Goślina, Oborniki i Ryczywół- zakupi wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Grup Zabawowych – zabawki, mebelki, zapewni opiekę animatora, który przez trzy miesiące będzie prowadził zajęcia w miejscach wskazanych przez wnioskodawcę.  Po upływie trzech miesięcy wnioskodawca powinien we własnym zakresie kontynuować projekt. Wniosek oraz regulamin konkursu „Grupy zabawowe” dostępny jest na stronie www. kraina3rzek.pl