Lista ocenionych operacji – małe projekty

W dniu 18 lutego 2010 roku Rada stowarzyszenia oceniła zgodność złożonych projektów z Lokalną Strategią Rozwoju.

Lista ocenionych operacji – małych projektów