Lista operacji wybranych i niewybranych do finansowania

Dnia 09.03.2010 odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD mające na celu rozpatrzenie odwołań oraz dokonania wyboru operacji do finansowania.