Lista wniosków złożonych w naborze na Małe Projekty

Lista złożonych w terminie wniosków.

Informujemy, że nie złożono wniosków po terminie oraz nie wpłynęły wnioski, w których nie wskazano adresu Wnioskodawcy (i nie ma możliwości ustalenia tego adresu).