Nowe formularze Sprawozdań końcowych beneficjenta

Uprzejmie informujemy, iż ARIMR opracowała nowe formularze Sprawozdań końcowych beneficjenta składanych wraz z wnioskiem o płatność ostateczną dla wszystkich działań osi 4 Leader PROW 2007-2013. Wzory nowych formularzy sprawozdań wraz z instrukcjami znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:

formularze sprawozdań końcowych