Ogłoszenie konkursu na Małe Projekty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Kraina Trzech Rzek” informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Kraina Trzech Rzek” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4  działania 4.1/413 –Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, t.j. na: operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. Małych Projektów.

Termin składania wniosków od dnia 18 stycznia 2010 r. – 08 lutego 2010 r.
Limit dostępnych środków 150 000,00 zł.

Miejsce i tryb składania wniosków:
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76 w Obornikach w dniach:

  • poniedziałek  w godzinach:    7.00 – 16.00,
  • wtorek-piątek w godzinach:    7.00 – 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD:  www.kraina3rzek.pl   oraz w siedzibie LGD, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: www.prow.umww.pl.

Dodatkowo informacji udzielają:

Projekt finansowany ze środków UE