Spotakanie aktywizacyjne

23.02.dbyło się spotkanie aktywizacyjne dla beneficjentów działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Wkrótce LGD Kraina Trzech Rzek ogłosi nabór wniosków w ramach tego działania – uczestnicy spotaknia poznali warunki przyznawania pomocy oraz zasady oceny projektów w LGD.

Prezentacja ze spotkania