Wyniki oceny wniosków na Małe projekty i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

9 czerwca 2011 r. odbyło się I posiedzenie Rady LGD Kraina Trzech Rzek dotyczące oceny wniosków na Małe projekty i Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Operacje były oceniane pod kątem zgodności z LSR i wg lokalnych kryteriów wyboru:

Lista ocenionych operacji Małe projekty 2011

lista ocenionych operacji – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2011

Przypominamy, że jest to dopiero wstępny etap, po którym każdy wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie od wyników oceny. Po upłynięciu terminu przewidzianego na ich składanie odbędzie się kolejne posiedzenie Rady LGD, mające na celu rozpatrzenie odwołań i podjęcie uchwał o wyborze operacji do finansowania. Najpóźniej w 45 dniu po zakończeniu naboru wniosków całość dokumentacji zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który po ewentualnym wprowadzeniu poprawek przez wnioskodawcę podpisze z nim umowę o przyznaniu dofinansowania.

Do dnia podpisania umowy z UMWW beneficjent ponosi koszty realizacji operacji na własne ryzyko.