Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /strony_www/kraina3rzek-old/wp-includes/plugin.php on line 601
Wzory formularzy @ Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek
Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /strony_www/kraina3rzek-old/wp-includes/plugin.php on line 601

Wzory formularzy

Wzory formularzy wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Wniosek o przyznanie pomocy:

 Ekonomiczny Plan Operacji:

Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy:

Oświadczenia właściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością:

Oświadczenia Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis:

Wzór zapytania ofertowego:

Wniosek o wyprzedzające finansowanie w ramach osi 4 LEADER:

 Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

Wykaz niezbędnych dokumentów do wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

Załącznik dodatkowy Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Kraina Trzech Rzek”: