Wersja jednolita rozporządzenia

Wersja ujednolicona MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17.10.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Różnicownaie w kierunku działalności nierolniczej” objerego PROW na lata 2007-2013